My Image
My Image

Visie Bouwen Op Elkaar

# Architecture # Competition # Vision


Opdrachtgever


Gemeente Den Haag
Open Oproep ‘Bouwen Op Elkaar’
wethouder dhr. Marnix Norder


Opgave


Binnen het programma Kleinschalig Opdrachtgeverschap (KO) van de gemeente Den Haag worden grondkavels in zo klein mogelijke eenheden uitgegeven aan particuliere organisaties en/of burgers. Bij collectief particulier opdrachtgeverschap nemen particulieren gezamenlijk het initiatief tot ontwerpen en realiseren van projecten.

De ervaring in binnen- en buitenland leert dat collectieve initiatieven gestapelde bebouwing opleveren tot ca 30 meter hoogte. Hogere gebouwen in deze vorm van ontwikkelen zijn niet eerder vertoond. De gemeente Den Haag is zeer geïnteresseerd in de mogelijkheden voor hoogbouw via KO als vorm van stedelijkheid. Hoe kan hoogbouw per onderdeel worden ontwikkeld door steeds andere, zich in de loop der tijd aandienende, ‘kleinschalige’ opdrachtgevers? Hoe kan een gebouw meegroeien en toch ook al deels gebruikt worden? Wat zijn de verschijningsvormen? En hoe wordt het bouwproces georganiseerd?

Naar aanleiding van deze vragen heeft de gemeente Den Haag besloten om (teams van) ontwerpers, bouwpartijen en andere professionals uit te nodigen hun visie op deze vragen te geven en hiertoe een openbare ideeënprijsvraag uit te schrijven.


Visie


De Visie beschrijft de ambitie van de gemeente in een dialoog tussen de droom en de ratio. Hierin wordt duidelijk dat deze ambitie alleen haalbaar is, door het stapelen van verschillende CPO groepen.


My Image

# grid © brasilia VS # freedom © jasper de beijer

My Image
My Image
My Image
My Image

# visie